Delen geeft meer

Delen geeft meer

voor de kracht
van de groep

voor sociale en financiële
weerbaarheid

voor samen ondernemen,
sparen, wonen, lobbyen

voor het delen van talenten,
kennis en ervaring

Stichting Delen geeft meer ondersteunt initiatieven en organisaties in Nederland. Ons speerpunt is dat mensen met weinig inkomen groepen vormen. Het doel is dat groepsdeelnemers sociaal en financieel weerbaarder worden. De groepen organiseren zelfgekozen activiteiten, bijvoorbeeld kleinschalig ondernemen, gezamenlijk sparen, samen een woonvorm beheren of een lobby organiseren. Stichting Delen geeft meer steunt organisaties die de kracht van de groep tot bloei brengen.

Onze inspiratiebron zijn internationaal toegepaste ‘self-help group programs’ De kern van deze programma’s is dat mensen met een laag inkomen en weinig kansen op de arbeidsmarkt groepen vormen. In groepsverband zijn zij in staat sociaal en financieel weerbaarder te worden. Dit soort programma’s is oorspronkelijk ontstaan in India en wordt ook op grote schaal gebruikt in Oost- en Zuidelijk Afrika.

“Het maakt niet uit waar je dakloos bent; overal zijn de emoties hetzelfde.”
— Thuisloze jongere

“Ik heb in Rwanda de kracht van de groep gezien. Ik heb daar iets gevoeld, een energie waarvan je niet op papier kan uitleggen hoe ’t precies werkt.”
— Sociale professional

Leren van doorleefde ervaring

 

Stichting Delen geeft meer wil leren van de initiatieven die worden ondersteund. Vooral van de deelnemers in de groepen: mensen die dagelijks ervaren hoe het is om te leven in een achterstandspositie en welke obstakels er zijn om eraan te ontkomen. Deze ervaringskennis hebben wij zelf niet. Het helpt ons bij de keuze van te ondersteunen projecten. We besteden daarom aandacht aan ontmoeting en gesprek met de mensen om wie het ons te doen is.

Projecten