Delen geeft meer

Delen geeft meer
voor de kracht
van de groep

Onze visie is dat iedereen talenten heeft. Een hechte groep van mensen met gedeelde ervaringen brengt veel talenten tot ontplooiing.

Onze missie is bij te dragen aan uitnodigende en veilige gemeenschappen, die deelnemers kracht en zeggenschap geven en waar verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

Onze theory of change is gebaseerd op de drie niveaus van empowerment. Empowerment is een sociaal proces van versterking, dat mensen helpt grip te krijgen op hun eigen situatie en hun omgeving. Empowerment komt tot stand door het verwerven van controle, het aanscherpen van zelfbewustzijn en het stimuleren van zelfgekozen participatie. Onze ondersteuning gaat naar initiatieven die deze drie niveaus hanteren als raamwerk voor hun denken en doen. De drie niveaus zijn verbonden en van elkaar afhankelijk. Initiatieven die aandacht hebben voor alle drie de niveaus hebben de meeste impact.

1 — De kracht
van peer support

Veilige, gelijkwaardige relaties zijn de basis om sociaal en financieel weerbaarder te worden. Deze relaties ontstaan het makkelijkst tussen mensen die vergelijkbare ervaringen doormaken. Je ontdekt dat je niet de enige bent. En je bent niet alleen ontvanger, je geeft zelf ook. Samen iets doen (een product maken en verkopen, een spaarpot aanleggen, een woonvorm beheren) doet een appѐl op de krachten en mogelijkheden van de individuele deelnemers en van de groep als geheel.

2 — Een ondersteunende
omgeving

Groepen worden sterker als de directe omgeving hen ondersteunt. De groep staat in het centrum, groepswerkers ondersteunen. Zij bieden een stimulerende omgeving en nodigen de groep uit nieuwe dingen te proberen en grenzen te verleggen. Het ene groepslid trekt het andere mee. Deze manier van werken vraagt om een inventieve en eigentijdse houding van groepswerkers. Zij coachen het groepsproces en ondersteunen het eigenaarschap van de groep.

3 — Faciliterend beleid

Om deze vormen van peer support meer ruimte te geven, is vernieuwend sociaal beleid nodig. Methoden die de kracht van de groep benutten werken nu nog aan de rand van het sociale beleid. Als beleidsmakers in gesprek gaan met groepsdeelnemers, ontdekken zij wat de potentie is van de groepsaanpak en van zelfgekozen participatie. De ervaringskennis van deelnemers komt zo hogerop en jaagt beleidsveranderingen aan. Veranderingen in de richting van collectieve en krachtgerichte benaderingen in plaats van de individuele en probleemgerichte benaderingen die nu nog gebruikelijk zijn.