Delen geeft meer

Delen geeft meer
voor samen ondernemen,
sparen, wonen, lobbyen

Stichting Delen geeft meer is een fonds dat betrokkenheid toont bij begunstigde initiatieven en organisaties. Deze betrokkenheid bestaat uit de inzet van kennis, netwerk en financiële middelen. Hoe pakken we dat aan?

 • We verkennen proactief initiatieven en organisaties.
 • We gaan uitgebreid in gesprek met potentiële begunstigden over het waarom, wat en hoe van de (voorgenomen) projecten of programma’s.
 • Als uit de verkennende fase blijkt dat er een match is met een initiatief of organisatie, volgt een uitnodiging een projectvoorstel bij ons in te dienen.
 • Om effectief en efficiënt te werk te gaan, nemen we geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling.
 • We ondersteunen zowel nieuwe initiatieven als projecten die de ontwikkelingsfase voorbij zijn. We kijken hierbij met name naar het stadium waarin een groepsaanpak zich bevindt (startup, opschaling of verduurzaming op grotere schaal). Dit toetsen we aan de hand van de kennis en ervaring die beschikbaar is.

Criteria

Projecten die Stichting Delen geeft meer ondersteunt, voldoen minimaal aan de volgende criteria:

 1. het past bij onze doelstelling en theory of change; de drie niveaus van empowerment zijn leidend;
 2. we hebben vertrouwen in de mensen die het project dragen en in de voorgestelde aanpak voor uitvoering van het project;
 3. er is een grote mate van zeggenschap bij de mensen om wie het gaat; professionals hebben een ondersteunende en faciliterende rol;
 4. er is financiële ondersteuning nodig en onze bijdrage maakt een verschil;
 5. er is een lerende structuur ingericht met waardering voor verschillende bronnen van kennis (ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis); het delen en verspreiden van kennis en ervaring hoort daarbij;
 6. er kan continuïteit geboden worden, dat wil zeggen dat de opbrengsten van een project duurzaam gebruikt kunnen worden.