Delen geeft meer

Delen geeft meer
voor sociale en financiële
weerbaarheid

Stichting Delen geeft meer is geïnitieerd door Egbert-Jan en Carin Rots. Zij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen en een deel van de winst uit hun onderneming inzetten voor initiatieven op het snijvlak van ondernemerschap en armoedebestrijding. Na een gezamenlijke zoektocht hebben zij besloten stichting Delen geeft meer op te richten en periodiek te schenken aan de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Leo Visser

— voorzitter

Leo was tot september 2022 algemeen directeur van Dorcas Aid International en daarvoor ruim 12 jaar directeur van Red een Kind. Hij begon zijn loopbaan in verschillende internationale commerciële en bestuurlijke functies. Leo is gedreven mee te bouwen aan rechtvaardige samenlevingen. Zijn invalshoek is dat duurzame verandering tot stand komt door te investeren in sociale en economische ontwikkeling van mensen en gemeenschappen.

Ingrid Hamelink-Kiffen

— secretaris

Ingrid is opgeleid als directiesecretaresse. Zij was teamleider bij Yogokawa. Momenteel volgt zij het zij-instroom-traject als leerkracht voor het basisonderwijs. Ingrid heeft een warm hart voor mensen. Ze heeft jarenlang mensen begeleid die op zoek zijn naar zingeving in hun leven.

Egbert-Jan Rots

— penningmeester

Egbert-Jan is sinds 2004 directeur en eigenaar van Rots Bouw. Het bedrijf bestaat bijna 150 jaar en heeft momenteel circa 50 betrokken medewerkers. Egbert-Jan draagt graag het standpunt uit dat mensen die met hun handen werken, meer waardering verdienen in onze maatschappij. Hij doet vrijwilligerswerk bij De Duif, een laagdrempelige avond- en nachtopvang voor mensen die dakloos zijn in Arnhem.

Gerda Bastiaan

— algemeen lid

Gerda is verpleegkundig specialist ggz en leerkracht in het speciaal onderwijs. Haar brede expertise zet ze in in zorg en onderwijs, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Uit de praktijk weet ze hoe belangrijk eigenaarschap en geborgenheid in een groep zijn, als voorwaarden voor sociale en economische weerbaarheid. Gerda heeft ervaring als toezichthouder bij Stichting Red een Kind.

Carin Rots-de Vries

— fondsmanager

Carin is opgeleid als gezondheidswetenschapper en is 20 jaar werkzaam geweest als onderzoeker in de preventieve zorg en het sociaal domein. Ze promoveerde in 2010 aan Tilburg University. Via vrijwilligerswerk maakte zij kennis met sociaaleconomische self-help groups in India en Afrika. Door training in deze manier van werken in Rwanda, Glasgow en Rotterdam, literatuurstudie en ontmoetingen met groepsdeelnemers in verschillende landen raakte zij onder de indruk van de impact die deze groepen hebben. Carin selecteert begunstigde organisaties, draagt projecten voor aan het bestuur en monitort lopende projecten. Ze jaagt samenwerking en kennisdeling aan. Het doel is samen met alle partners van de stichting een bijdrage te leveren aan systeemveranderingen in de richting van collectieve en krachtgerichte benaderingen in plaats van de huidige individuele en probleemgerichte benaderingen.

De leden van het bestuur voeren hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd uit.