Delen geeft meer

Delen geeft meer
voor sociale en financiële
weerbaarheid

Stichting Delen geeft meer is geïnitieerd door Egbert-Jan Rots en Carin Rots-de Vries. Zij zagen zich voor de vraag gesteld wat hun verantwoordelijkheid is ten aanzien van hun toenemende vermogen, ontstaan vanwege een goed lopende onderneming. Na een gezamenlijke zoektocht, hebben zij besloten een deel van dit vermogen af te zonderen, waardoor periodiek schenkingen kunnen worden gedaan aan Stichting Delen geeft meer. De naam Delen geeft meer komt voort uit de collectieve aanpak van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Leo Visser

— voorzitter

Leo is algemeen directeur van Dorcas Aid International en was daarvoor ruim 12 jaar directeur van Red een Kind. Hij begon zijn carrière in verschillende internationale commerciële en bestuurlijke functies. Leo is gedreven mee te bouwen aan rechtvaardige samenlevingen. Zijn invalshoek is dat duurzame verandering tot stand komt door te investeren in sociale en economische ontwikkeling van mensen en gemeenschappen.

Ingrid Hamelink-Kiffen

— secretaris

Ingrid is opgeleid als directiesecretaresse. Zij was teamleider bij Yogokawa. Momenteel volgt zij het zij-instroom-traject als leerkracht voor het basisonderwijs. Ingrid heeft een warm hart voor mensen. Ze heeft jarenlang mensen begeleid die op zoek zijn naar zingeving in hun leven.

Egbert-Jan Rots

— penningmeester

Egbert-Jan is sinds 2004 directeur en eigenaar van Rots Bouw. Het bedrijf bestaat bijna 150 jaar en heeft momenteel circa 50 betrokken medewerkers. Egbert-Jan draagt graag het standpunt uit dat mensen die met hun handen werken, meer waardering verdienen in onze maatschappij. Hij doet vrijwilligerswerk bij De Duif, een laagdrempelige avond- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in Arnhem.

Gerda Bastiaan

— algemeen lid

Gerda is verpleegkundig specialist ggz en leerkracht in het speciaal onderwijs. Haar brede expertise zet ze in in zorg en onderwijs, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden. Uit de praktijk weet ze hoe belangrijk eigenaarschap en geborgenheid in een groep zijn, als voorwaarden voor sociale en economische weerbaarheid. Gerda is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Red een Kind.

Carin Rots-de Vries

— fondsmanager

Carin is opgeleid als gezondheidswetenschapper en is 20 jaar werkzaam geweest als onderzoeker in de preventieve zorg en het sociaal domein. Ze promoveerde in 2010 aan Tilburg University. Via vrijwilligerswerk maakte zij kennis met sociaaleconomische self-help groups in India en Afrika. Door training in deze manier van werken in Rwanda, Glasgow en Rotterdam, literatuurstudie en ontmoetingen met groepsdeelnemers in verschillende landen raakte zij onder de indruk van de impact die deze groepen hebben. Carin houdt zich bezig met het selecteren van begunstigde organisaties, het voordragen van projecten aan het bestuur, de monitoring van lopende projecten en met kennisdeling.