Delen geeft meer

Vraag het je Grote Broer, Grote Zus!

Grote Broer, Grote Zus is een organisatie voor en door jongeren die de aansluiting met de samenleving dreigen te verliezen. De kracht ervan is dat de deelnemers van elkaar leren. De jongeren ontwikkelen sociale en praktische vaardigheden doordat zij samen allerlei activiteiten in de wijk organiseren. Deze worden door henzelf bedacht en uitgevoerd.

‘Al meer dan 12 jaar blijkt in de praktijk dat Grote Broer, Grote Zus veel oplevert voor jongeren en hun omgeving’

Al meer dan 12 jaar blijkt in de praktijk dat Grote Broer, Grote Zus veel oplevert voor jongeren en hun omgeving. De organisatie laat dat nu met onderzoek onderbouwen. De uitkomsten die worden onderzocht zijn maatschappelijke participatie, psychisch welbevinden en stress. Stress wordt onder meer gemeten via metingen van het stresshormoon cortisol in het haar van de jongeren.

De GGD West-Brabant voert het onderzoek uit, samen met Tranzo (Tilburg University), Het Stress Lab (VU/AMC), het Erasmus Trial Lab (Erasmus MC) en de gemeente Breda. Alle onderdelen van het onderzoek zijn en worden samen met de jongeren uitgevoerd.

Bijdrage Stichting Delen geeft meer 2024 : € 40.000

Looptijd project : 2021 – 2025