Delen geeft meer

Zonnepanelen, moestuin, naaiatelier? Vluchtelingen maken zelf hun AZC leefbaar

Vluchtelingen zijn meer dan hun omstandigheden. Toen dat besef doordrong bij een groep sociaal ondernemers in Nederland startten zij in 2015 Movement on the Ground (MOTG). Met deze beweging nemen zij de talenten van vluchtelingen serieus. Want vluchtelingen zijn, net als wij, zelfbewuste mensen die willen werken aan de leefbaarheid van hun omgeving.

Zonnepanelen aanleggen in een vluchtelingenkamp? Een moestuin beginnen of een naaiatelier? De kans is groot dat er in het kamp mensen wonen die daar verstand van hebben en gemotiveerd voor zijn. Zo zorgen vluchtelingen er samen voor dat het hun kamp wordt: Camp to CampUs.

‘Camp to CampUs’ in Nederland

Movement on the Ground wil ‘Camp to CampUs’ delen met andere landen, waaronder Nederland. In samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is een proef gestart in asielzoekerscentrum Cranendonck (Budel, Noord-Brabant). Door vluchtelingen actief in te schakelen (‘community volunteers’) ontstonden hier in korte tijd gezamenlijke keukens, een schoonmaakdienst, bibliotheek, computer-lab en recreatieruimten. Door deze manier van werken weten vluchtelingen zich gezien en voelen ze zich medeverantwoordelijk voor het centrum en voor elkaar. Bijkomend voordeel is dat het kosten bespaart. Bovendien is gebleken dat sociale spanningen afnemen als omwonenden van het AZC ook bij de activiteiten betrokken worden.

Omdat de organisatie veel verzoeken krijgt voor andere AZC’s heeft MOTG een strategisch driejarenplan voor Nederland opgesteld. Daarin staan vier doelen: 1. uitbreiding van ‘Camp to CampUs’ naar andere locaties, 2. het opzetten van de Movement Academy om de werkwijze over te dragen naar onder meer het COA, 3. steun vergaren bij beleidsmakers voor ‘Camp to CampUs’ en 4. met data de effectiviteit van de methode onderbouwen.

Bekijk dit prachtige filmpje. Ali laat daarin zien wat Movement on the Ground doet.

Bijdrage Stichting Delen geeft meer voor het eerste jaar: €64.500

Looptijd project 2023 – 2026