Delen geeft meer

10 jaar Sociale Coöperaties in Nederland

Tien jaar geleden was de eerste sociale coöperatie van Nederland een feit. De oprichting van De Vrije Uitloop markeerde het begin van een nieuwe beweging. Een beweging die het mogelijk maakt dat mensen die leven van een uitkering kunnen ondernemen en samen hun talenten ontwikkelen. De coöperatie biedt daarvoor tijd en ruimte. De afgelopen 10 jaar heeft deze vorm van coöperatief ondernemen zijn waarde bewezen. Nederland telt nu 25 sociale coöperaties en dat is een feestje waard!

LaNSCO is het landelijke netwerk van sociale coöperaties en maakte deze video die treffend laat zien hoe sociale coöperaties te werk gaan en wat de betekenis ervan is.

“Het levert veel op, ook voor gemeenten. Zij zien het enthousiasme bij de deelnemers. Zij zien dat deze mensen zichtbaar worden in de stad”

Marcel Keyer, initiatiefnemer sociale coöperatie Pangea Incubator